Σας ενημερώνουμε ότι το ξενοδοχείο En Lefko Kythnos δεν θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια του 2024.

Για φέτος, δεν θα είναι δυνατό να γίνουν κρατήσεις. Σας ευχαριστούμε κι επιφυλασσόμαστε για το μέλλον.