ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Πολιτική Κρατήσεων

Η κράτησή σας θεωρείται επιβεβαιωμένη, μετά την κατάθεση της προκαταβολής, η οποία
ορίζεται κατόπιν συνεννόησης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη της αξίας μιας
τουλάχιστον διανυκτέρευσης.

Πολιτική Ακυρώσεων

Για ακυρώσεις μέχρι 30 ημέρες πριν την άφιξη, επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής.
Για ακυρώσεις μέχρι 20 ημέρες πριν την άφιξη, επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής.
Για ακυρώσεις έως και 20 ημέρες πριν την άφιξη και σε περίπτωση μη εμφάνισης, θα
χρεωθείτε με το 100% της συνολικής τιμής της κράτησής σας.
Σε περίπτωση μείωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της διαμονής θα χρεωθείτε ως
αποζημίωση ακύρωσης ποσό ίσο με το 100% του υπολοίπου που αντιστοιχεί στις ημέρες
που είχατε κάνει κράτηση.